Tag

Phuket-City-Tour

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ” ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ”  ภูเก็ตยังจัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนานอีกเมืองหนึ่งของไทยโดยหนึ่งในรอยอดีต อันรุ่งเรืองของภูเก็ต ตึกเก่าแบบชิโน-โป...
Read More
จุดชมวิวกะตะ
จุดชมวิวกะรน ” จุดชมวิวกะรน “ วิวสวยบนเกาะภูเก็ตนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการมอบความทรงจำแห่งทัศนียภาพ และหนึ่งในนั้นคือจุดชมวิว กะตะกะรน หรือ “จุดชมวิวสามอ่าว” แห่งนี...
Read More
วัดฉลอง
วัดฉลอง ” วัดฉลอง “ หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในจังหวัดภูเก็ต ที่ถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรม  Phuket City  Tour Day Trip  วัดคู่บ้านคู่เมืองที่ม...
Read More