Tag

โปรแกรมทัวร์วัดฉลอง1วัน

วัดฉลอง
วัดฉลอง ” วัดฉลอง “ หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในจังหวัดภูเก็ต ที่ถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรม  Phuket City  Tour Day Trip  วัดคู่บ้านคู่เมืองที่ม...
Read More