Tag

ภูเก็ต

เกาะสิมิลัน
เกาะสิมิลัน  เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ที่ี่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี (ที่ทำการอุทยาน ตั้งอยู่ที่ ตำบล ลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง) ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลอันดามันม...
Read More
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ” ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ”  ภูเก็ตยังจัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนานอีกเมืองหนึ่งของไทยโดยหนึ่งในรอยอดีต อันรุ่งเรืองของภูเก็ต ตึกเก่าแบบชิโน-โป...
Read More
จุดชมวิวกะตะ
จุดชมวิวกะรน ” จุดชมวิวกะรน “ วิวสวยบนเกาะภูเก็ตนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการมอบความทรงจำแห่งทัศนียภาพ และหนึ่งในนั้นคือจุดชมวิว กะตะกะรน หรือ “จุดชมวิวสามอ่าว” แห่งนี...
Read More
วัดพระใหญ่
วัดพระใหญ่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่  จังหวัดภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวัดฉลองไปไม่ไกล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ไ...
Read More
เกาะไม้ท่อน
เกาะไม้ท่อน ” เกาะไม้ท่อน “  เป็นเกาะเล็กๆ ที่เงียบสงบบนฝั่งอันดามัน ที่ได้รับสมญานามว่า ” มัลดีฟเมืองไทย  ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต มีหาดทรายขาวยาว น้ำทะเล...
Read More
วัดฉลอง
วัดฉลอง ” วัดฉลอง “ หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในจังหวัดภูเก็ต ที่ถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรม  Phuket City  Tour Day Trip  วัดคู่บ้านคู่เมืองที่ม...
Read More
เกาะเฮ “เกาะเฮ”  นับเป็นหนึ่งในเกาะกลางท้องทะเลชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตที่สามารถเดินทางไปเยือนได้เกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งทางด้านทิศใต้ของเกาะภูเก็ตเพียงแค่ราว 9 – 10 ก...
Read More
เกาะราชา
เกาะราชา เกาะราชา หรือ เกาะรายา  เกาะราชาจะแบ่งออกเป็น 2 เกาะ นั่นคือ เกาะราชาใหญ่ และเกาะราชน้อยซึ่งหากจากเกาะราชาใหญ่ไปประมาณ 6 ก.ม.   ถือเป็นที่นิยมศุนย์กลางของการท่องเที่ยวเกาะราชาเป็นเกาะที่มีหาด...
Read More
แหลมพรหมเทพ
แหลมพรหมเทพ ” แหลมพรหมเทพ “ ใครที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตแล้วไม่ได้มาชมอาทิตย์ตกที่ แหลมพรหมเทพ ถือว่ายังมาไม่ถึง หรือ เรียกว่าเป็นเป็นการท่องเที่ยวที่ยังไม่สมบูรณ์ตามแบบฉบับของการมาเที่ย...
Read More