Tag

ทริปทะเลตรัง

เกาะเชือก
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0

เกาะม้า-เกาะเชือก-เกาะแหวน

เกาะม้า-เกาะเชือก-เกาะแหวน ”  เกาะเชือก ”   เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะกระดาน ลักษณะของเกาะเป็นภูเขาหินปูน ไม่มีชายหาด หรือบ้านเรือนของผู้คนชาวประมงอาศัยอยู่บนเกาะ นอกจากมี...
Read More