เกาะปันหยี

เกาะปันหยี

เกาะปันหยี  เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่กว่า 200 ปี เป็นชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ตัวเกาะปันหยีนั้นเป็นเกาะที่อยู่กลางทะเลบริเวณอ่าวพังงา มีหน้าผาเป็นภูเขาหนึ่งลูกตั้งโดดไว้ มีชุมชนบ้านเรือนเรียงรายปักเสายกระดับไว้้เพื่อให้พ้นการขึ้น- ลง ของน้ำทะเลในทะเล ดูเผินๆเหมือนเป็นชุมชนลอยน้ำ คำว่า “ปันหยี” มีคำแปลว่า “ธง” ในสมัยก่อนมีครอบครัวชาวชวาเป็นผู้นำการอพยพด้วยเรือสำเภาออกมาหาที่ทำกินใหม่ ตกลงกันว่าหากใครพบที่ทำกินที่อุดมสมบูรณ์ให้ปักธงไว้ จึงได้ตั้งรกรากถิ่นฐานและเกิดเป็นชุมชนเกาะปันหยีขึ้น

ชาวบ้านบนเกาะปันหยีเดิมเป็นชุมชนชาวประมงดั้งเดิม ประกอบอาชีพประมงน้ำตื้น โดยการทำประมงอวนลอย โป๊ะ เลี้ยงหอยแครง เลี้ยงปลากระชัง ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก กอปรกับทรัพยากรทางทะเลเริ่มลดน้อยลง เกาะปันหยีจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เกิดเป็นระบบธุรกิจท่องเที่ยว พื้นที่บางส่วนบนเกาะปันหยีได้มีการปรับปรุงบ้านอยู่อาศัยเดิมบางส่วนเป็นร้านอาหารและจำหน่ายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณท่าขึ้นลงเรือเต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชมวิถีชีวิตจริงๆของชาวเกาะปันหยีควรหลีกเลี่ยงโปรแกรมทัวร์เพื่อที่จะได้ใช้เวลาเยี่ยมชมวิถีชีวิตจริงๆของชาวบ้าน โดยเฉพาะก่อนและหลังเรือที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม

จุดเด่นที่น่าสนใจของเกาะปันหยี นอกจากนั้นวีถีชีวิตชาวประมงแล้ว ยังมีสนามฟุตบอลลอยน้ำและสโมสรฟุตบอล “ปันหยี เอฟซี” ที่โด่งดังไปทั่วโลกจนนำไปทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวเกาะที่อยากจะมีสนามฟุตบอลบนเกาะกลางน้ำ นอกจากนั้นยังมีมัสยิดดารุสสลาม ศูนย์รวมทางศาสนาของเกาะปันหยี มีความสวยงามและมองเห็นได้แต่ไกล

รายการทัวร์แบบเดย์ทริป ที่รวมเกาะปันหยี

Leave a Reply

เพิ่มเพื่อน


ขั้นตอนการจองทัวร์กับเรา

  • 1. คลิกจองทัวร์ และกรอกข้อมูล
  • 2. รออีเมล์ยืนยันผลการจอง
  • 3. ชำระเงินตามเงื่อนไข
  • 4. รับเวาเชอร์เดินทางได้เลย

ความเห็นล่าสุด

บริษัท นาวา ซัน จำกัด

บริษัททัวร์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 32/00755

305/5 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง กระบี่ 81000 | โทร.075-631501 แฟกซ์ 075-632292

ติดต่อบริษัททัวร์
เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 20.00 น. (ทุกวัน)

08-44467171