ทริปเกาะเฮ โปรแกรมท่องเที่ยวเต็มวัน จ. ภูเก็ต

0
ราคาพิเศษ
เริ่มต้น1,150850
The tour is not available yet.

จองเลย

เก็บไว้จองภายหลัง

เพิ่มรายการโปรด ต้องมีบัญชีผู้ใช้

2599
รหัสทัวร์ HKT006
ยืนยันการจองผ่านเว็บไซต์ได้ทันที เมื่อจองล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชม.
หรือจองผ่านพนักงานของเรา โทร.08-44467171
 • วันเดย์ทริป
 • 8 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
 • เริ่มต้นจาก จ.ภูเก็ต
 • เลือกวันเดินทางได้เอง
 • 08.00 น. – 08.30 น.
 • จองขั้นต่ำ 1 คน
รายละเอียดทัวร์

ทริปเกาะเฮ – กับแหล่งท่องเที่ยวจาก ภูเก็ต โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทางทะเลภายในประเทศ “เที่ยวเกาะเฮ” สัมผัสเสน่ห์ทัศนียภาพความงาม (เกาะสวย หาดทรายขาว น้ำใส ) ในโปรแกรมทัวร์เต็มวัน ออกเดินทางจาก จ. ภูเก็ต โดยเรือสปีดโบ๊ท

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรมทัวร์นี้

เกาะเฮ ตั้งอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ของจังหวัด ภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต มีน้ำทะเลที่ใส หาดทรายขาวสะอาด และยังมีแนวปะการังอยู่ล้อมรอบบริเวณตัวรอบเกาะ และยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ (เป็นพื้นที่การคุ้มครองที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการประมง ๒๔๙๐ ซึ่งมีสาระสำคัญห้ามบุคคลใดๆ จัดทำการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกสิ่งก่อสร้าง เทระบายของเสียมีพิษลงทะเล เป็นต้น) ซึ่งสามารถเดินทางไปได้จากท่าเรืออ่าวฉลอง ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที จัดเป็นเกาะที่เหมาะแก่การพักผ่อน เล่นน้ำ ชมปะการัง ดำน้ำตื้นชมท้องทะเล

จุดนัดพบ

บริการรับส่งฟรีจากโรงแรมที่พักในภูเก็ตในเขตหาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน (โดยไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม)

*** การรับจากที่พักที่อยู่นอกเหนือเขตบริการดังกล่าว จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถาม และในบางพื้นที่อาจไม่มีบริการรับส่ง

เวลา

เวลารับส่งขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรม ตั้งแต่เวลา 08.00 น.(เวลาโดยประมาณ)

บริการรวม

 • บริการรถรับส่งจากที่พัก
 • นำเที่ยวเกาะเฮ โดยเรือเร็ว
 • อาหารกลางวัน
 • น้ำดื่ม และผลไม้
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว

บริการไม่รวม

 • ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • ค่าธรรมเนียมและภาษีอื่นใด
 • ค่าใชจ่ายส่วนตัว เช่น ของฝาก
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ควรนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย

 • หมวกร่ม หรือแว่นตากันแดด
 • ครีมหรือโลชั่นกันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
 • ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูนอน
 • งบใช้จ่ายส่วนตัว
 • อุปกรณ์ถายภาพและอุปกรณ์กันน้ำ
ไฮไลท์ของทัวร์นี้

ทริปเกาะเฮ – โปรแกรมท่องเที่ยวเต็มวัน จังหวัดภูเก็ต สัมผัสมนต์เสน่ห์ความงดงาม “เกาะเฮ” (เกาะสวย น้ำใส หาดทรายขาว) ที่นอกเหนือไปจากความงามแล้ว ยังมีกิจกรรมทางน้ำให้เลือกสนุกมากมาย เช่น พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท หรือซีวอล์กเกอร์ จนถูกขนานนามในอีกชื่อว่า “Fun Island ดินแดนแห่ง Sea Activities”

 • สัมผัสกับธรรมชาติ หาดทรายที่ขาวสะอาดและน้ำทะเลใสแจ๋ว
 • เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลานานาชนิดอย่างใกล้ชิด
 • ทำกิจกรรม อาทิ เจ็ตสกี บานาน่าโบ๊ท ดำน้ำชมปลาชมปะการัง พาราเซล
ตารางเวลาท่องเที่ยว
08.00 น.

มีบริการรถรับส่งลูกค้าจากโรงแรมที่พัก (เฉพาะในเขตหาดป่าตอง กะตะ กะรน และนอกเหนือจากตัวเขตดังกล่าว จะมีการเก็บค่าบริการ)

09.00 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เข้าเช็คอิน รับฟังรายละเอียดข้อมูลต่างๆ จากไกด์ประจำทริป และรับอุปกรณ์ดำน้ำตื่น จากนั้นเตรียมพร้อม ออกเดินทางสู่เกาะเฮ โดยเรือสปีดโบ๊ท

09.30 น.

เดินทางถึงเกาะเฮ จากนั้นทำกิจกรรมอิสะ ว่ายน้ำ เดินเล่น พักผ่อน ดำน้ำ ดูปะการัง ชื่นชมวิวทิวทัศน์กับความสวยงามของหาดทรายขาว น้ำใส เกาะสวย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น ทำกิจกรรมอิสระ พักผ่อน เดินเล่น หรือเลือกเล่นเครื่องเล่นทางน้ำ กิจกรรมกีฬาต่างๆ (กิจกรรมส่วนนี้ไม่ถูกรวมอยู่ในการคิดค่าบริการในโปรแกรมทัวร์)

15.00 น.

เตรียมพร้อมออกเดินทางกลับ นำลูกค้าทุกท่านออกเดินทางกลับสู่ จ. ภูเก็ต พร้อมรถบริการรถส่งลูกค้าทุกท่าน กลับสู่โรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

โปรดทำความเข้าใจ : ในการจัดนำเที่ยวโปรแกรมทัวร์ทางทะเลอาจมีการปรับเปลี่ยน ตารางเวลาออกเดินทาง ตลอดจนสถานที่ และระยะเวลาที่แวะพัก ไปตามสภาพอากาศ คลี่นลมทะเล มัคคุเทศก์ประจำทริปจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยรวมเป็นสำคัญ

แผนที่แสดงจุดท่องเที่ยว
จุดนัดพบ
สถานที่ท่องเที่ยว