Tag

โบสถ์คริสเมืองตรัง

โบสถ์คริต์เมืองตรัง
โบสถ์คริสต์เมืองตรัง โบสถ์คริสต์จักรตรัง ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๔ ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐ โบสถ์คริสต์เก่าแก่ อายุเกือบร้อยปี ที่คริสตจักรตรัง มีอักษรจารึกไว้เหนือบันไดทางเข้าข้างหน้าว่า &...
Read More