Tag

สถานีรัก

สถานีรถไฟกันตัง
สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟกันตัง  :  เป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งอยู่บนถนนหน้าค่ายตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2456 ตัว...
Read More