Tag

สถานที่ท่องเทียวจังหวัดตรัง

เกาะกระดาน
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0

เกาะกระดาน

เกาะกระดาน ” เกาะกระดาน “  เป็นเกาะที่สวยเกาะหนึ่ง ของจังหวัดตรัง  อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เกาะกระดาน เป็นเกาะที่มีความกว้างมาก มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด ชายหาดกว้...
Read More
ถ้ำเลเขากอบ
ถ้ำเขากอบ ถ้ำเลเขากอบ หรือ ถ้ำทะเล หรือ ถ้ำเขากอบ  ตั้งอยู่ที่ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอห้วยยอด ถ้ำเลเขากอบ เป็นชื่อที่ชาวบ้านในบริเวณตำบลเขากอบ อ...
Read More
เกาะเหลาเหลียง
” เกาะเหลาเหลียง ”  ตั้งอยู่ในตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในหมู่เกาะเภตรา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามของภูเขาหินปูนตามธรรมชาติ...
Read More
โบสถ์คริต์เมืองตรัง
โบสถ์คริสต์เมืองตรัง โบสถ์คริสต์จักรตรัง ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๔ ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐ โบสถ์คริสต์เก่าแก่ อายุเกือบร้อยปี ที่คริสตจักรตรัง มีอักษรจารึกไว้เหนือบันไดทางเข้าข้างหน้าว่า &...
Read More
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ” อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ” มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 144,292.35 ไร่ หรือ 230.87 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมที่ดินป่าคลองไหโละ ป่าคลองปอ และป่าคลองกันตัง ในท้องที่ตำบลไม...
Read More
สถานีรถไฟกันตัง
สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟกันตัง  :  เป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งอยู่บนถนนหน้าค่ายตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2456 ตัว...
Read More