Tag

วัดพระใหญ่วันเดย์ทริป

วัดพระใหญ่
วัดพระใหญ่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่  จังหวัดภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวัดฉลองไปไม่ไกล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ไ...
Read More