Tag

จองโปรแกรมทัวร์ตรัง

เกาะกระดาน
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0

เกาะกระดาน

เกาะกระดาน ” เกาะกระดาน “  เป็นเกาะที่สวยเกาะหนึ่ง ของจังหวัดตรัง  อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เกาะกระดาน เป็นเกาะที่มีความกว้างมาก มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด ชายหาดกว้...
Read More
สถานีรถไฟกันตัง
สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟกันตัง  :  เป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งอยู่บนถนนหน้าค่ายตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2456 ตัว...
Read More